Tryggeboliger kontaktinformasjon

 
Tryggeboliger AS
Org.nr: 915 497 446

Kundesenter:

Har du generelle eller konkrete spørsmål vedrørende produktene våre, ta kontakt med oss i åpningstiden 08:00 - 16:00, eventuelt fyll ut kontaktskjemaet nede på siden.

 

Direkte: 980 81 474                                               
E-post:   info@tryggeboliger.no  
 
Tryggeboliger AS
Longhammarvegen 7
5536 Haugesund
 
                                                                              
 

Kontakt oss


Betingelser for Bruk

 

Velkommen til siden tilhørende Tryggeboliger AS. Tryggeboliger.no tilbyr sine tjenester til deg underlagt forbudene, vilkårene og betingelsene som er beskrevet i denne avtalen(“Avtalen”). I tillegg vil du, når du bruker hvilkensomhelst tryggeboliger.no tjeneste (for eksempel, Kundeanmeldelser), være underlagt de regler, retningslinjer, vilkår og betingelser som gjelder for slike tjenester, og de er innlemmet i denne avtalen med denne henvisningen. Tryggeboliger.no forbeholder seg retten til å endre dette nettstedet og disse vilkårene når som helst.

Tilgang, søkning, eller annen bruk av nettstedet indikerer deres aksept av alle vilkårene i denne avtalen. Vennligst les denne avtalen nøye før du fortsetter.
 

Bruk av Nettstedet:

Du garanterer at du er minst 18 år eller besøker nettstedet under tilsyn av en forelder eller verge. I henhold til vilkårene og betingelsene i denne avtalen, gir Tryggeboliger.no deg herved en begrenset, gjenkallelig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv lisens  tilgang og bruk av dette nettstedet ved å vise den på din nettleser utlukkende med det formålet å kjøpe personligt solgte varer på nettstedet, og ikke for kommersiell bruk eller bruk på vegne av en tredjepart, unntatt slik uttrykkelig tillatt av Tryggeboliger.no på forhånd. Eventuelle brudd på denne avtalen skal føre til en øyeblikkelig tilbakekalling av lisensen gitt i dette avsnittet, uten varsel til deg.
 

Unntatt som tillatt i avsnittet ovenfor, kan du ikke reprodusere, distribuere, vise, selge, leie ut, overføre, lage avledede arbeider fra, oversette, modifisere, gjenskape, demontere, dekompilere eller på annen måte utnytte dette nettstedet eller noen del av den mindre uttrykkelig tillatt av Tryggeboliger.no skriftligt. Du kan ikke gjøre noen kommersiell bruk av noen informasjon på siden eller gjøre noensomhelst bruk av nettstedet til fordel for en annen virksomhet uten eksplisitt tillattelse av Tryggeboliger.no på forhånd. Tryggeboliger.no forbeholder seg retten til å nekte service, avslutte kontoer, og/eller avbryte bestillinger etter eget skjønn, inkludert og uten begrensning, hvis Tryggeboliger.no mener at kundens atferd bryter med gjeldende lovgivning eller er skadelig for Tryggeboliger.no sine interesser.

Du skal ikke laste opp til, distribuere eller på annen måte publisere gjennom dette nettstedet noe innhold, informasjon eller annet materiale som (a) overtrer eller krenker opphavsrett, patenter, varemerker, servicemerker, forretningshemmeligheter, eller andre eierrettigheter for enhver person; (b) er injurierende, truende, ærekrenkende, uanstendig, usømmelig, pornografisk, eller kan gi opphav til sivilrettslig eller strafferettslig ansvar etter amerikansk eller internasjonal lov, eller (c) inneholder noen feil, virus, ormer, felledører, trojanske hester eller annen skadelig kode eller egenskaper. Tryggeboliger.no kan tildele deg et passord og en konto identifikasjon slik at du kan få tilgang til og bruke enkelte deler av dette området. Hver gang du bruker et passord eller identifikasjon, vil du bli ansett for å være autorisert til å ha tilgang og bruksrett til nettstedet på en måte som samsvarer med vilkårene og betingelsene i denne avtalen, og Tryggeboliger.no har ingen forpliktelse til å undersøke autorisasjonen eller kilden av en slik tilgang eller bruk av siden. 

Du vil være ansvarlig for all tilgang til og bruk av dette nettstedet av alle som bruker passord og identifikasjon opprinnelig tildelt deg uanset om slik tilgang til og bruk av dette området faktisk er godkjent av deg, inkludert uten begrensning, all kommunikasjon og transmittering og alle forpliktelser (inkludert, uten begrensning, økonomiske forpliktelser) pådratt gjennom slik tilgang eller bruk. Du er selv ansvarlig for å beskytte sikkerheten og konfidensialiteten til passordet og identifikasjon tildelt deg. Du skal umiddelbart varsle Tryggeboliger.no om uautorisert bruk av passordet eller identifikasjon eller andre brudd eller truet brudd på denne siden sin sikkerhet.
Denne “siden” eies av Camilla Grinde, Tryggeboliger AS. Tryggeboliger.no. Longhammarvegen 7, 5536 Haugesund, Rogaland, Norge.
 

Anmeldelser og Kommentarer

Med mindre annet er angitt andre steder i denne avtalen eller på nettstedet vil alt som du sender eller legger til nettstedet og/eller gir Tryggeboliger.no, inkludert uten begrensning, ideer, kunnskap, teknikker, spørsmål, anbefalinger, kommentarer, og forslag (kollektivt, "Innsendinger")") bli behandlet som ikke-konfidensiell og opphavsrettslig, og ved å sende inn godtar du ugjenkallelig å lisensiere oppføringen og alle IP-rettigheter knyttet til dette (utenom de moralske rettigheter som forfatterskapsrettigheter) til Tryggeboliger.no uten kostnad og Tryggeboliger.no skal ha royalty-fri, verdensomspennende, evigvarende, ugjenkallelig, og overførbar rett til å bruke, kopiere, distribuere, vise, publisere, fremføre, selge, leie ut, overføre, tilpasse, lage avledede verk fra slike oppføringer på enhver måte og i enhver form, og å oversette, modifisere, gjenskape, demontere, dekompilere eller slike oppføringer. Alle oppføringer vil automatisk bli ene og eksklusiv eiendom tilhørende Tryggeboliger.no og må ikke returneres til deg, og du samtykker til ikke å heve enhver tvist i forbindelse med enhver bruk av oppføringen av Tryggeboliger.no i fremtiden.

Du garanterer at dine oppføringer, helt eller delvis, er korrekte og fri av enhver IP-rett overtredelse, tvister eller krav fra tredjepart. Tryggeboliger.no påtar seg intet ansvar for eventuelle misbruk av opphavsrett eller andre tredjeparters rettigheter av deg. Du plikter deg å forsvare for og godtgjøre sponsoren mot eventuelle tap forårsaket av bruk av oppføringene til andre formål.

I tillegg til rettighetene som gjelder for enhver oppføring, gir du samtidig Tryggeboliger.no retten til å bruke navnet som du innsender sammen med noen anmeldelse, kommentar eller annet innhold, om noe, i forbindelse med en slik oppføring, kommentar eller annet innhold, når du skriver kommentarer eller anmeldelser på nettstedet. Du bekrefter og garanterer at du eier eller på annen måte kontrollerer alle rettighetene til de anmeldelserne, kommentarerne og annet innhold som du legger ut på dette nettstedet og at bruk av dine anmeldelser, kommentarer eller annet innhold av Tryggeboliger.no ikke vil krenke eller krenker rettighetene til eventuell tredjepart. Du skal ikke bruke en falsk e-post adresse, utgi deg for å være noen andre enn deg selv, eller på annen måte villede Tryggeboliger.no eller tredjeparter omkring opprinnelsen av enhver oppføring eller ethvert innhold. Tryggeboliger.no kan, men må ikke være forpliktet til å fjerne eller redigere oppføringer (inkludert kommentarer eller vurderinger), uansett årsak. 
 

Opphavsrett

All tekst, grafikk, fotografier eller andre bilder, ikoner, lydklipp, logoer, slagord, varenavn eller Softwarer og annet innhold på nettstedet Tryggeboliger.no (kollektivt, "Innhold"), utelukkende til Tryggeboliger.no eller dets rettmessige innholdsleverandører. Du kan ikke bruke, reprodusere, kopiere, modifisere, overføre, vise, publisere, selge, lisensiere, offentligt fremføre, distribuere eller kommersielt utnytte noesomhelst av innholdet eller på annen måte avhende noe av innholdet på en måte som ikke er tillatt Tryggeboliger.no, uten der er innhentet skriftlig samtykke fra Tryggeboliger.no. Bruk av data mining, roboter eller lignende datainnsamling og ekstraksjonsverktøy på Tryggeboliger.no samt bruk av Tryggeboliger.no sine varemerker eller tjenester i meta-tags er strengt forbudt. Du kan kun vise og bruke innholdet til din personlige informasjon og til shopping og bestilling på nettstedet og ikke til noe annet formål. Samlingen, sammensetningen, og monteringen av alt innhold på dette nettstedet ("Sammensetning") tilhører utelukkende Tryggeboliger.no. Du kan ikke bruke Tryggeboliger.no sit innhold eller sammensetning på noen måte som nedvurderer eller diskrediterer Tryggeboliger.no eller som på noen måte er egnet til å skape forvirring, eller brudd på gjeldende lover eller forskrifter. All software som brukes på dette nettstedet ("Software") tilhører Tryggeboliger.no og/eller dets programvareleverandører. Innhold, Sammensetning og Software er alle beskyttet under statlige, nasjonale og internasjonale lover om opphavsrett. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt, er forbeholdt Tryggeboliger.no. Overtredelser vil bli anmeldt til lovens fulle omfang. 

Tryggeboliger.no anerkjenner og respekterer alle opphavsrettigheter og varemerker. Som sådan har enhver bruk av fjernsyn, film, musikk, film festivaler eller andre navn eller titler ingen forbindelse til Tryggeboliger.no og er den unike eiendommen av opphavsretts- eller varemerkeholdere. Våre kjoler er inspirert av kjendis-stil og er våre gjenskapelser av elementer brukt av kjendiser på dine favoritt TV-programmer og den røde løperen, men de er ikke autorisert, godkjent av eller koblet til disse programmene på noen måte og er ikke ment som overtredelser av eventuelle registrerte varemerker eller opphavsretter.
 

Retningslinjer for Overtredelse av Opphavsrett

Det er Tryggeboliger.no sin politikk å iverksette nødvendige tiltak der det er nødvendig for å opprettholde og anerkjenne alle relevante statlige, føderale og internasjonale lover i forbindelse med materiale som hevdes å krenke noe varemerke, opphavsrett, patent og alle eller hvilke som helst immaterielle lover . Hvis du er eier av en intellektuell eiendomsrett og du tror at Tryggeboliger.no selger, tilbyr for salg, eller gjør tilgjengelig varer og / eller tjenester som krenker dine immaterielle rettigheter, send vennligst følgende informasjon i sin helhet til info@tryggeboliger.no
 
Information required
      1. An electronic or physical signature of the person authorized to act on behalf of the owner of an exclusive that is allegedly infringed;
      2. A description of the allegedly infringing work or material;
      3. A description of where the allegedly infringing material is located on the site (product(s) URL);
      4. Information reasonably sufficient to allow us to contact you, such as your address, telephone number and e-mail address;
      5. A statement by you that you have a good faith belief that the disputed use of the material is not authorized by the copyright or other proprietary right owner, its agent, or the law;
      6. Identification of the intellectual property rights that you claim are infringed by the Website(e.g. "XYZ copyright", "ABC trademark, Reg. No. 123456, registered 1/1/04",etc); and

      7. A statement by you that the above information and notification is accurate, and under penalty of perjury, that you are the copyright owner or authorized to act on behalf of the owner whose exclusive right is allegedly infringed. 

Oppsigelse og Virkninger av Opphør

I tillegg til eventuelle andre juridiske eller rettferdige rettsmidler kan Tryggeboliger.no, uten forvarsel, umiddelbart si opp avtalen eller oppheve hele eller deler av dine rettigheter under denne avtalen. Ved opphør av denne avtalen skal du umiddelbart slutte all tilgang til og bruk av området og Tryggeboliger.no skal, i tillegg til eventuelle andre juridiske eller rettferdige rettsmidler, øyeblikkelig oppheve alle passord og kontoen utstedt til deg, og nekte din tilgang til og bruk av dette nettstedet helt eller delvis. Enhver oppsigelse av denne avtalen berør ikke de respektive rettigheter og plikter (inkludert, uten begrensning, betalingsforpliktelser) til partene som oppstår før datoen for oppsigelsen.
 

Ansvarsfraskrivelse og Ansvarsbegrensning

MED MINDRE ANNET FØLGER I STANDARDVILKÅRENE FOR SALG SOM STYRER SAMME AV HVER PRODUKTGRUPPE PÅ DENNE SIDEN, DENNE SIDEN, PRODUKTENE SOM TILBYS FOR SALG PÅ SIDEN OG TRANSAKSJONER UTFØRT GJENNOM SIDEN LEVERES AV Tryggeboliger.no PÅ EN "SOM DEN ER" BASIS. Tryggeboliger.no GIR INGEN PRESENTASJONER ELLER GARANTIER AV NOE SLAG, DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, VEDRØRENDE DRIFT AV NETTSTEDET ELLER INFORMATION, INNHOLD, MATERIALE, ELLER PRODUKTER PÅ DENNE SIDEN BORTSETT FRA DET SOM HØRER TIL HER SÅ LANGT IFØLGE GJELDENDE LOV OG tryggeboliger.no FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL, UKRENKELIGHET, NAVN, STILLE NYTELSE, DATA NØYAKTIGHET, OG SYSTEMINTEGRASJON. DETTE NETTSTEDET KAN INNEHOLDE UNØYAKTIGHETER, FEIL ELLER TRYKKFEIL. Tryggeboliger.no GARANTERER IKKE AT AVSENDELSENS INNHOLD VIL VÆRE UFORSTYRRET ELLER FEILFRITT. SÅ LANGT LOV VIL Tryggeboliger.no IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR SKADER AV NOE SLAG SOM FØLGE AV BRUK AV DETTE NETTSTEDET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, INDIREKTE, TILFELDIGE, STRAFFENDE, EKSEMPLARISKE, SPESIELLE ELLER FØLGESKADER. I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV SKAL Tryggeboliger.no SITT SAMLEDE ANSVAR TIL DEG FOR SKADER (UAVHENGIG AV GRUNNLAGET FOR HANDLINGEN) IKKE OVERSTIGE DET SAMLEDE BELØPET AV AVGIFTER SOM DU HAR BETALT TIL Tryggeboliger.no I LØPET AV MÅNEDEN UMIDDELBART FORUT FOR HANDLINGEN SOM ANGIVELIGT ER GRUNNLAG FOR Tryggeboliger.no SITT ANSVAR.
 

Godkjenning av Bestilling

Vær oppmerksom på at der kan være enkelte bestillinger som vi ikke kan godkjenne og må avbryte. Tryggeboliger.no forbeholder seg retten til etter eget skjønn å nekte eller avbryt noen som helst bestilling av enhver relevant grunn. Noen situasjoner som kan resultere i at bestillingen din blir avbryt inkluderer begrensninger på antall tilgjengelige for kjøp, unøyaktigheter eller feil i produkt-eller prisinformasjon, eller problemer identifisert av vår avdeling for unngåelse af kredittkort svindel. Vi kan også kreve ytterligere kontroller eller informasjon før vi aksepterer noen som helst bestilling. Vi vil kontakte deg dersom hele eller deler av bestillingen din er avbryt eller hvis ytterligere informasjon er nødvendig for å godkjenne bestillingen.
 

Eierskapsoverføring 

Eierskapet til produktene i din bestilling vil overføres til deg når produktene forlater vårt lager og leveres til budet for forsendelse til adressen indikert av deg i din bestilling. All risiko og ansvar i forbindelse med produktet/produktene vil også overføres til deg på dette tidspunktet. Ved å plassere en bestilling på denne siden, autoriserer du Tryggeboliger.no/ Tryggeboliger AS til å engasjere tredjepartis budtjenester på dine vegne.

EU Betalinger

Dersom du bor i et land innen den Europeiske Unionen, er disse betingelsene en avtale mellom deg og Tryggeboliger AS. Etter denne avtalen, vil varer og/ eller tjenester bli levert via Tryggeboliger.no som en agent av Tryggeboliger AS eller av Tryggeboliger AS, avhengig av hvilken betalingsmetode som ble benyttet for kjøpet av varer og/ eller tjenester. Dersom du bor i et annet land, er denne avtalen mellom deg og Tryggeboliger.no / Tryggeboliger ASog varer og/ eller tjenester vil bli levert direkte av Tryggeboliger.no/ Tryggeboliger AS.

Typografiske Feil

Selvom Tryggeboliger.no tilstreber å gi nøyaktige vare-og prisinformasjoner, kan pris- eller typografiske feil forekomme. Tryggeboliger.no kan ikke bekrefte prisen på en vare før etter du har bestilt. I tilfelle av at et element er oppført på en feil pris eller feil informasjon på grunn av en feil i priser eller produktinformasjon, skal Tryggeboliger.no ha rett til etter eget forgodtbefinnende å avslå eller annullere enhver bestilling på den gjeldende varen. I tilfelle av at et element er feilpriset kan Tryggeboliger.no, etter eget forgodtbefinnende, enten kontakte deg for instruksjoner eller avbryte bestillingen og varsle deg om slik kansellering.
 

Priser i Forskjellige Valutaer

Prising av varer solgt på Tryggeboliger.no er basert på tall beregnet i Norske kroner (NOK). Priser som vises i andre valuta er omregnet fra norske kroner ifølge den mest oppdaterte konverteringsfrekvensen. På grunn av varierende valutaverdier kan priser vist i ikke-norsk valuta på nettstedet, annet enn på det enkelte produktsiden, muligens ikke være den mest aktuelle. Områder av nettstedet hvor ikke-norske verdier av valuta kan være unøyaktig inkluderer, men er ikke begrenset til, salgsfremmende bannere, salgsfremmende sider, og informasjon på sider vedrørende produktkategorireglene. Prisen som vises på en enkelt produktside, uavhengig av pålydende valuta, er den gjeldende prisen du skal betale til Tryggeboliger.no, unntatt frakt.
 

Voldgift

Dersom partene ikke greier løse tvisten innenfor 30 dager etter at slik tvist er oppstått, er de enige i å sende tvisten til Haugaland lagmannsrett for voldgift, som skal utføres i samsvar med Kommisjonens voldgift regler gjeldende på den tid for hvor voldgiften er søkt. Voldgiftsavgjørelserne er endelige og bindende for begge parter.
 

Linker

Dette nettstedet kan inneholde linker til andre nettsteder på Internett som eies og drives av tredjeparter. Du erkjenner at Tryggeboliger.no ikke er ansvarlig for driften av eller innholdet som ligger på eller via slike steder.

 

Rettsmidler

Ingen as Tryggeboliger.no sine rettigheter eller rettsmidler skal ekskludere eventuelle andre, enten ved lov eller i egenkapitalen, inkludert, uten begrensning, midlertidige forføyninger for skader, advokatutgifter og utgifter.

Ingen forekomst av frafallelse av Tryggeboliger.no sine rettigheter eller rettsmidler under disse vilkårene innebærer noen forpliktelse til å gi noe liknende, fremtidig eller andre fraskrivelser